Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

1 ALLMÄNT

1.1 BonCulina.se drivs av Thunberg Företagspartner AB, org nr. 509090-9304 (”BonCulina”) som innehar licensen och rätten att marknadsföra varumärket BonCulina® på svenska marknaden. BonCulina respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.2  För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster åt dig som användare måste vi använda personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller som dig handlar hos oss.

2 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1 BonCulina är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Integritetspolicy.

3 VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Vi på BonCulina använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:

 • För att kunna leverera varor och tjänster i enlighet med våra avtal med dig
 • För att hantera och kvalitetssäkra kundtjänstärenden
 • För att kunna lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge personligt anpassad upplevelse av vår tjänst
 • För att lämna information om och marknadsföra våra produkter
 • För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event
 • För att utveckla våra tjänster och system och för att genomföra utvärderingar av vår affärsmodell
 • För att förhindra missbruk av våra tjänster, eller för att förhindra, förebygga och utreda brott
 • För att fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

I nedanstående tabeller får du mer information om bl.a. varför vi använder dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi sparar för att uppnå de ändamålen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

4 BEHANDLINGAR SOM VI GENOMFÖR

BonCulina genomför behandlingar av personuppgifter i följande syften:

4.1 För att kunna leverera varor och tjänster i enlighet med våra avtal med dig

Personuppgifter:

 • Användaruppgifter och prefenser
 • Förmåner och tillgodohavanden
 • Kontaktuppgifter
 • Order- och betalningsuppgifter
 • Övrig leveransinformation (t.ex. instruktioner till våra utesäljare)

Vad vi gör: Vi använder dina uppgifter för att kunna hantera dina beställningar och leverera våra produkter och tjänster till dig på ett så smidigt sätt som möjligt.

Laglig grund: Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Lagringstid: Uppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader från det att avtalet upphörde att gälla. Orderunderlag sparas i sju år enligt svensk lag.

Dina rättigheter: Se avsnitt 10 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.

4.2 För att hantera och kvalitetssäkra kundtjänstärenden

Personuppgifter:

 • Användaruppgifter och prefenser
 • Förmåner och tillgodohavanden
 • Kontaktuppgifter
 • Order- och betalningsuppgifter inklusive orderhistorik
 • Meddelanden och samtal mellan kund och kundtjänst
 • Ärendehistorik

Vad vi gör: Vi använder dina uppgifter för att kunna tillhandahålla en så god kundtjänstupplevelse som möjligt. Vi sparar avslutade kundtjänstärenden med relevant information under en tid för att kunna genomföra kvalitetsarbeten.

Laglig grund: Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

Lagringstid: Uppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader från det att avtalet sades upp eller avslutades.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning. Se avsnitt 10 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.

4.3 För att kunna lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge personligt anpassad upplevelse av vår tjänst

Personuppgifter:

 • Användaruppgifter och prefenser
 • Kontaktuppgifter
 • Order- och betalningsuppgifter inklusive orderhistorik
 • Uppgifter om hur du använder våra tjänster, t.ex. besökshistorik på hemsidan, IP-nummer och webbläsarinställningar
 • Demografiska uppgifter
 • Tidigare kontakthistorik

Vad vi gör: För att erbjuda dig en så bra kundupplevelse som möjligt använder vi dina personuppgifter för att kunna lämna information per post, e-post, sms och/eller pushnotiser samt för att anpassa din upplevelse på vår webbsida.

Laglig grund: Vår behandling är nödvändig för att att kunna erbjuda det bästa erbjudandet till dig. För att göra det genomför vi analyser av de uppgifter du har lämnat oss och sådana uppgifter som har genererats genom din användning av vår tjänst (t.ex. besöks- och köphistorik).

 Lagringstid: För dig som är hos oss: Uppgifterna sparas och används under hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader efter avslutat avtalsförhållande.

Dina rättigheter: Du har alltid rätt att kräva att vi slutar att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Se avsnitt 10 för att få mer information om dina rättigheter.

4.4 För att lämna information om och marknadsföra våra produkter och tjänster

Personuppgifter:

 •  Användaruppgifter och prefenser
 • Kontaktuppgifter
 • Order- och betalningsuppgifter inklusive orderhistorik
 • Tidigare kontakthistorik

Vad vi gör: Vi använder dina personuppgifter för att kunna skicka dig marknadsföring, inklusive anpassad direktreklam samt att anpassa innehållet på vår webbsida.

Laglig grund: För allmän och segmenterad marknadsföring, information och erbjudanden baserar vi vår behandling på en intresseavvägning då vi bedömer att vårt intresse överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter (för marknadsföring via post, telefon och sociala medier – och för marknadsföring via e-post, SMS och andra automatiska system om kraven i marknadsföringslagen är uppfyllda).

För marknadsföring av tredje parts produkter och tjänster via e-post, SMS och andra automatiska system baserar vi vår behandling på samtycke.

Lagringstid: För dig som är registrerad kund till oss: Uppgifterna sparas och används under hela avtalsförhållandet och upp till 3 månader efter avslutat avtalsförhållande. Vi har rätt att behålla dina uppgifter i syfte att skicka marknadsföring till dig under 3 månader från det att vi fick dina kontaktuppgifter.

För dig som gett ditt samtycke till oss: Vi har rätt att behålla dina uppgifter i syfte att skicka marknadsföring till dig under till den dag du själv väljer att avregistrera dig från vårt register.

Dina rättigheter: Du har alltid rätt att kräva att vi slutar att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har också alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter. Se avsnitt 10 för att få mer information om dina rättigheter.

4.5 För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter:

 • Användaruppgifter och prefenser
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag
 • Uppgifter lämnade i utvärderingar av event och tävlingar

Vad vi gör: Vi använder dina personuppgifter för att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event. Tävlingarna och eventen annonseras vanligtvis på vår hemsida eller i sociala medier.

Laglig grund: Vi baserar vår behandling på ett berättigat intresse av att genomföra denna typ av aktiviteter.

Lagringstid: Vi lagrar informationen i sex månader efter genomfört event.

Dina rättigheter: Du har alltid rätt att kräva att vi slutar att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning. Se avsnitt 10 för att få mer information om dina rättigheter.

4.6 För att utveckla våra tjänster och system och för att genomföra utvärderingar av vår affärsmodell

Personuppgifter:

 • Användaruppgifter och preferenser
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om hur du använder våra tjänster, t.ex. besökshistorik på hemsidan, IP-nummer och webbläsarinställningar
 • Order- och betalningsuppgifter inklusive orderhistorik
 • Tidigare kontakthistorik

Vad vi gör: Vi använder dina personuppgifter inom ramen för våra marknads- och kundanalyser, som bland annat består av information om ditt användande av våra tjänster och produkter, statistik, data från genomförda marknadssegmenteringar och kundnöjdhetsutvärderingar. Resultatet av vår analys använder vi sedan som underlag för att förbättra, ersätta eller ta fram nya tjänster, processer eller arbetsmetoder i syfte att möta dina och andra medlemmars förväntningar och önskemål. Vi kan exempelvis vilja använda personuppgifterna för att förbättra vår kundtjänst, erbjuda nya paketlösningar eller anpassa vår hemsida och/eller app efter dina och andra medlemmars önskemål. Vi vill dock vara tydliga med att vi alltid försöker att i möjligaste mån anonymisera eller pseudonymisera dina personuppgifter för att uppnå detta syfte.

Vi kan komma att dela information om er i samband med att analyser genomförs av vår affärsmodell av tredje parter. Information delas endast med tredje parter under strikt reglerade former och under begränsad tid. Därutöver sker behandlingen endast på aggregerad nivå i den mån så är möjligt.

Laglig grund: Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att analysera användningen av våra produkter och tjänster i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya tjänster, produkter eller affärsmodeller överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid:
För dig som är registrerad kund till oss: Uppgifterna sparas och används under hela avtalsförhållandet och upp till 3 månader efter avslutat avtalsförhållande. Vi har rätt att behålla dina uppgifter i syfte att skicka marknadsföring till dig under 3 månader från det att vi fick dina kontaktuppgifter. Orderunderlag sparas i sju år enligt svensk lag.

För dig som gett ditt samtycke till oss: Vi har rätt att behålla dina uppgifter i syfte att skicka marknadsföring till dig under till den dag du själv väljer att avregistrera dig från vårt register.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt 9 om dina rättigheter.

4.8 För att förhindra missbruk av våra tjänster, eller för att förhindra, förebygga och utreda brott

Personuppgifter:

Samtliga personuppgifter

Vad vi gör: Inom ramen för vår tjänst arbetar vi för att förhindra missbruk av våra tjänster. Vi behandlar därför uppgifter om dig och din användning av våra tjänster för att kunna identifiera bedrägerier, överutnyttjande av rabatter och kampanjer och liknande missbruk av våra tjänster.

Laglig grund:
Vi baserar vår behandling på en intresseavvägning de vi bedömer att vårt intresse av att förhindra missbruk väger tyngre än ditt intresse av att behandlingen inte sker.

Lagringstid: Om du är medlem: uppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader från det att avtalet sades upp eller avslutades. Dock sparas samtliga uppgift minst under två år. Övriga besökare: Uppgifterna sparas under två år.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning. Se avsnitt 10 om du vill läsa mer om vilka rättigheter du har.

4.9 För att fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter:

 • Användaruppgifter och preferenser
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om hur du använder våra tjänster, t.ex. besökshistorik på hemsidan, IP-nummer och webbläsarinställningar
 • Order- och betalningsuppgifter inklusive orderhistorik
 • Tidigare kontakthistorik

Vad vi gör: Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och medlemmar om produktlarm och produktåterkallelser, t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen och kan hänföras till en enskild individ.

Laglig grund: Våra rättsliga förpliktelser.

Lagringstid:
Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse.

Dina rättigheter: Se vidare i avsnitt 10 om dina rättigheter.

5 VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

5.1  De personuppgifter vi använder om dig kommer från olika källor. Uppgifter kommer antingen från dig eller genereras under användningen av våra tjänster.

5.2  För att kunna ingå avtal med oss på BonCulina och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster är det ett krav att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Om du inte lämnar de uppgifter vi behöver för att driva vår verksamhet kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig eller tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster.

6 AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

6.1 Vi använder oss inte av automatiska processer för att fatta beslut som i betydande grad påverkar dig.

7 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

7.1  Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backup-er. I tabellerna ovan under avsnitt 4 kan du se hur länge vi sparar personuppgifter om dig för olika syften.

7.2  Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse.

8 VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

8.1  BonCulina kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till logistikbolag samt till IT-leverantörer som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster, bland annat Best Transport AB som hjälper oss att leverera din order, och betalningsförmedlare (Klarna ) som bistår oss vid hantering av din betalning.

8.2  Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande.

8.3  Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon.

9 VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

9.1  BonCulina strävar efter att alltid bara behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan vi komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något sådant land kommer vi att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sätt.

9.2  Vid överföringar till ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter använder vi oss av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES. Du finner dessa här: http://ec.europa.eu/justice/data- protection/international-transfers/transfer/index_en.htm

9.3  Vid överföringar till mottagare i USA som omfattas av Privacy Shield använder vi oss av denna grund för överföring av dina personuppgifter. Du finner dessa här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG

10 DINA RÄTTIGHETER

10.1 Vårt ansvar för dina rättigheter

10.1.1  BonCulina ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

10.1.2  BonCulina är skyldigt att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

10.1.3  All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

10.2 Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

10.2.1  Du har rätt att av BonCulina begära

a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.

b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

c) Radering av dina personuppgifter. Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske om:

(i)  personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,
(ii)  vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,
(iii)  du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,
(iv)  vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt,
(v)  vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna, eller
(vi)  du är barn och vi har samlat in personuppgifterna i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

d) Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar användningen av dina uppgifter. Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt att begära begränsning när:
(i)  du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 10.2.1 b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,(ii)  användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,
(iii)  vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver personuppgifterna för våra syften med användningen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
(iv)  du har invänt mot användning enligt punkt 10.3.1, i väntan på kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

10.2.2  Vi på BonCulina kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot personuppgifter enligt avsnitt 7 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

10.3 Din rätt att invända mot användning

10.3.1 Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller av allmänt intresse (se avsnitt 3 ovan). Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen.

10.3.2 Om du inte vill att BonCulina använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.

10.4  Din rätt att återkalla samtycke

För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund (se avsnitt 3 ovan) kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna Integritetspolicy. Om du återkallar ditt samtycke är det möjligt att du inte kan använda våra tjänster på avsett sätt.

10.5  Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Det innebär att du har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du matat in för att skapa ditt användarkonto hos oss.

10.6  Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Datainspektionen.

11  VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. BonCulina har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

12  COOKIES

Vi på BonCulina använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies bland annat för att förenkla och anpassa våra webb- och apptjänster. Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. En cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en teckensträng genom vilken internetsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsaren där cookien lagrades. Detta tillåter besökta webbplatser och servrar att skilja den individuella webbläsaren för data från andra webbläsare som innehåller andra kakor. En specifik webbläsare kan identifieras och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID.

Genom att använda cookies kan BonCulina förse användarna av denna webbplats med mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras med tanke på användaren. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Webbplatsanvändaren som använder cookies, t.ex. behöver inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen öppnas eftersom den tas över av webbplatsen, och cookien lagras således i användarens datorsystem. Ett annat exempel är cookien för en kundvagn i en online-butik. Nätbutiken kommer ihåg artiklarna som en kund har placerat i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra inställning av kakor via vår webbplats genom en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och kan därmed permanent förneka inställningen av kakor. Dessutom kan redan inställda cookies tas bort när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies som används i webbläsaren, kanske inte alla funktioner på vår webbplats är helt användbara.

13  FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

BonCulina har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder ikraft.

14  KONTAKTINFORMATION

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan:

Thunberg Företagspartner AB, org.nr. 559090-9304
E-post: info@bonculina.se
Postadress: Thunberg Företagspartner AB, Finlandsgatan 34, 164 74 Kista, Sweden; Telefon: +46 (0)8 678 00 04